Mezcla Orquesta

28.06.2016 10:19

Jsem to já a celá kapela Mezcla Orquesta, kdo VÁM děkujeme za pozvání a nádherné zážitky, které jsme si odvezli z vašeho festivalu v Týništi. Za všestrannou péči, kterou muzikantům věnujete.
Rádi bychom touto cestou vyjádřili obdiv nejen vám, vaší škole a celému organizačnímu týmu, ale také všem účinkujícím, jejich nadšení a umění, o které se vzájemně podíleli v průběhu festivalu. Jsou to nejen skvělí muzikanti, ale i lidé, kteří s radostí naslouchají i svým kolegům...
Velký obdiv patří také publiku, které bylo vyjímečné svým neskutečným muzikálním přístupem a dovedlo nádherně ocenit i trochu jiný hudební žánr.
Kdybych chtěla vyjádřit třema slovy, jak na mě váš festival zapůsobil, byly by to respekt, pokora a nadšení...
Kdykoli rádi přijmeme znovu vaše pozvání a hlavně vám přejeme, ať se všechny budoucí ročníky povedou stejně jako ten letošní.

Daniela Konířová,
Mezcla Orquesta